Tato přednáška je pokročilým kurzem z oblasti vibrační spektroskopie. Hlavní důraz je kladen na moderní instrumentaci, praktické techniky přípravy vzorků, zpracování dat a interpretaci infračervených a Ramanových spekter.