Přednáška přináší ucelený pohled na problematiku hornin a vybraných typů surovin, používaných ve stavební praxi. Seznamuje posluchače s geologickými aspekty těchto materiálů a uvádí je do problematiky jejich laboratorního zkoušení, způsobu výroby a použití. Pozornost je věnována také problematice průzkumu ložisek vybraných stavebních hmot a jejich hodnocení. Dále přednáška seznamuje studenty s odolností těchto materiálů vůči zvětrávacím vlivům a s možnostmi, jak hodnotit a případně řešit poškození stavebních hmot.