Přednáška určena pro posluchače odborné chemie, probíhá v letním semestru a je pokračováním kurzu Anorganická chemie I (a) – MC240P56.

Systematická chemie prvků. Prvky hlavních skupin. Přechodné prvky a koordinační sloučeniny. Vybrané kapitoly. Katalýza, organometalické sloučeniny, ionty kovů v biologickém prostředí, chemie pevné fáze.