V rámci laboratorního cvičení se studenti seznámí s především s technikou práce v inertní atmosféře a se způsoby manipulace se vzorky citlivými na vzduch a teplotu.

 

Procvičované techniky:

Schlenkovy aparatury (příprava reagencií, vlastní reakce, filtrace, destilace, příprava vzorků na fyzikálně-chemická měření); práce se stolním rukavicovým boxem ("glove-box"; příprava boxu k práci, příprava vzorků); práce s dvojitou linkou argon-vakuum a její připojení k Schlenkovým aparaturám. Práce se zkapalněnými plyny a při nízkých teplotách. Septová technika.