Přednáška seznamuje posluchače s problematikou hypervelocitních dopadů extraterestrických těles na povrch Země.
Podává popis typů kráterů a jejich stavby. Vysvětluje jejich vznik a interakci horninového prostředí s šokovou vlnou
vytvářející kráter. Poukazuje na důsledky dopadů extraterestrických těles na živé systémy jak v geologické minulosti tak v současnosti či budoucnosti.