Kurz se věnuje popisu metod používaných k získání a zpracování difrakčních dat v mineralogii. Ukáže možnosti i omezení vybraných metod. Rovněž se zabývá vlivem reálné struktury na difrakční obraz.