volvox.pngCílem praktik je teoreticky i prakticky seznámit studenty se základními druhy mikroskopie - světelnou, fluorescenční a elektronovou - a jejich modifikacemi.

Jedná se o praktická cvičení sestávající z pěti bloků, z nichž každý trvá 3-4 hodiny. Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech pěti bloků a odevzdání protokolů či splnění testů.

Předmět Mikroskopická technika si je nutné zapsat v SIS, jinak nelze získat zápočet. Dalším krokem je pak zápis na jednotlivé bloky praktik - ten probíhá zde v systému Moodle, ne v SIS. V Moodlu si v každém z pěti bloků vyberete jednu paralelku a tam se zapíšete. Rozvrhové lístky v SIS v případě Mikroskopické techniky nejsou funkční, takto složitě organizovaný předmět zde nelze rozvrhovat, nemusíte je řešit.