Doporučujeme absolvovat v 1. nebo 2. ročníku bakalářského studia. Předmět seznamuje s parazitismem jak z pohledu humánní a veterinární medicíny, tak i z pohledu ekologického (parazitismus jako biologický fenomén). Důraz je kladen na základní životní cykly a strategie parazitů, včetně vztahů mezi parazitem a hostitelem. V systematické části jsou probíráni nejdůležitější paraziti lidí a hospodářských zvířat, detailněji se předmět věnuje významným lidským parazitům ve světě i v ČR. Systematická část je členěna na (i) Parazitičtí helminti (Motolice, Tasemnice, Hlístice), (ii)Parazitičtí prvoci a (iii) Členovci jako trapiči a přenašeči onemocnění. Kromě těchto skupin je věnována pozornost parazitoidům, parazitickým rostlinám, fytopatogenům i hnízdnímu a sociálnímu parazitismu.