Doporučujeme absolvovat v 1. nebo 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Předmět seznamuje s parazitismem jak z pohledu ekologického, tak i z pohledu humánní a veterinární medicíny. Důraz je kladen na parazitismus jako na biologický fenomén a na základní strategie parazitů na různých organizačních úrovních od parazitické DNA až po sociální parazitismus. U nejdůležitějších parazitů lidí, hospodářských i volně žijících zvířat a rostlin jsou probírány jejich životní cykly, vztahy mezi parazitem a hostitelem a projevy onemocnění na příkladech parazitických helmintů (motolice, tasemnice, hlístice), prvoků, členovců (včetně jejich role jako přenašečů patogenních agens) a parazitoidů, pozornost je však věnována i hnízdním a sociálním parazitů a parazitickým rostlinám. U jednotlivých skupin parazitů bude zmíněna jejich vhodnost (či naopak nevhodnost) pro použití ve výuce na SŠ.