Cílem doktorského semináře je iniciovat podrobnou diskusi nad vznikající doktorskou prací. Každý participant musí v rámci kurzu odevzdat vybranou kapitolu svého textu (ideální je metodologická část či teoretická pasáž) či případně jasně rozpracovanou strukturu kapitoly. Student si připraví rozpravu nad textem a zároveň bude konfrontován s konstruktivní kritikou od svých spolustudentů. Předmět je vyučován formou workshopu, kdy hlavním cílem je pomoci při tvorbě vlastního textu. Základním pravidlem bude poskytnout si navzájem užitečnou reflexi a zpětnou vazbu.