Kurs je vhodný pro magisterské nebo doktorské studenty parazitologie, imunologie a příbuzných oborů. 
Předpokládá se předchozí absolvování základní přednášky z imunologie (např. B150P14 Hořejší, Tlapáková) a parazitologie (MB160P25 Votýpka). 

Cíl kurzu: Seznámit se s imunitními mechanismy hostitele, které se uplatňují proti vybraným skupinám parazitů, zahrnujícím prvoky, helminty a ektoparazity. Důraz je kladen na vztah životních cyklů parazitů a jednotlivých imunitních mechanismů hostitele, obranu parazitů proti těmto mechanismům a imunopatologii parazitárních infekcí. 

Základní studijní literatura: 
K této přednášce neexistují skripta, proto se doporučuje 100% účast na přednáškách. Studenti mají k dispozici prezentace. 

Doporučená studijní literatura: 
česky psaná: 
Hořejší, Bartůňková: Základy Imunologie. Triton 
Jíra: Lékařská protozoologie. Galén 
anglicky psaná: 
přehledné články v odborné literatuře zejména v časopise "Trends in Parasitology" 
Gillespie, Pearson: Principles and Practice of Clinical Parasitology. Wiley 
Schmidt, Roberts: Foundations of Parasitology. McGraw-Hill Companies 
Wakelin: Immunity to parasites. Cambridge University press 
Wikel: The Immunology of Host-Ectoparasitic Arthropod Relationship. CAB International