Média a technické obrazy je seminář zprostředkující úvod do teorie fotografického obrazu a vizuální kultury. Předmět je určen pro studenty prezenčního magisterského oboru žurnalistika se zájmem o vizuální kulturu a obraz. Studenti se seznámí s vývojem teoretického myšlení a pojímání vizuality 20. a 21. století. Důraz bude kladen na zásadní teoretické texty oboru vizuální studia a fotografie, které budou uváděny do kontextu současné umělecké a mediální praxe. Nedílnou součástí kurzu je diskuze nad čtenými texty a jejich reflexe.