Jedná se o základní kurz rozvojových studií. Přednášky jsou rozděleny do tří tematických bloků. V prvém z nich jsou diskutována stěžejní koncepty jako "nerovnosti", "chudoba" a "rozvoj". Cílem je podat přehled základních faktorů a podávaných vysvětlení nerovnoměrného rozvoje světa a diskuse konceptů rozvoje a chudoby z hlediska jejich pojetí a měření. Druhý blok je založen na rozboru hlavních teorií rozvoje, jejichž přehled je zasazen do kontextu historického vývoje myšlení a přístupů v rozvojových studiích. Diskuse jednotlivých teoretických přístupů je doplněna příklady "aplikací" daných směrů v rozvojové praxi, resp. diskusí vybraných rozvojových témat, které se s jednotlivými teoretickými směry asociují. Toto tvoří třetí blok rozebírané problematiky.