Přednáška je zaměřena na geostatistickou interpolaci dat měřených v ploše a dále obsahuje informaci o pokročilejších geostatistických postupech. Cvičení v počítačové učebně za pomoci programů Matlab, Surfer a Geostatistical Analyst ArcGIS.

Materiály kurzu jsou ve složkách pro výuku na fakultním serveru (V:).