Cílem kurzu je seznámit studenty se základy geochemie, problematikou geochemických procesů ovlivňujících geologický vývoj Země a metodikou používanou při geochemickém výzkumu. Okruhy přednášek : 1. Definice geochemie,historie 2. Základy krystalochemie a termodynamiky užívané v geochemii, 3. Základy kosmochemie - meteority, sluneční soustava,celkové složení Země, 4 Geochemie jádra, pláště a kůry, 5. Geologické procesy a jejich energetické zdroje, 6. Základy izotopové geochemie a geochronologie ( metody K- Ar, Rb - Sr, U(Th) - Pb, Sm - Nd), evoluce Sr a Nd izotopů v geologickém čase, 7. Základy geochemie lehkých izotopů (H,O,C,S,N), 8. Geochemie magmatického procesu,vznik a vývoj tavenin, distribuce chemických prvků 9. Geochemické důkazy deskové tektoniky, 10. Zvětrávací reakce, geochemie sedimentárního a metamorfního procesu, 11. Evoluce hydrosféry a atmosféry, interakce voda - hornina. 12. Analytické metody používané v geochemie, interpretace geochemických dat.