Základních geologické procesy v endogenní sféře, v geochemickém obrazu zemských a kosmických materiálů, přes procesy vzniku Země, diferenciace, složení jádra, pláště a kůry . Chování chemických elementů a jejich izotopů během magmatické a metamorfní diferenciace, procesy v jádře, zoně D, a plášti. Modely pláště a modely vzniku magmat a diferenciace zemské kůry.