Cílem přednášky je získat ucelenou představu o procesech přeměny biomasy v globálním geochemickém cyklu, o biogeochemickém cyklu uhlíku, o vztazích mezi organickou hmotou a dalšími součástmi recentních (půdních, vodních, sedimentárních) systémů.