Cílem přednášky je získat ucelenou představu o procesech přeměny organické hmoty v globálním geochemickém cyklu, o biogeochemickém cyklu uhlíku, o přeměně uhlíkatých sloučenin v geologických procesech, o vztazích mezi organickou hmotou a dalšími součástmi sedimentárních a metamorfních systémů. Získat přehled o vlastnostech, použití a technologiích získávání uhlíkových materiálů.