Přednáška je určena studentům geochemie a všem ostatním oborům zasahujícím do životního prostředí. Přednáška shrnuje vybrané aspekty zemského metabolismu, které jsou nebo mohou být ovlivněné člověkem.