Mineralogické složení půd. Fyzikální a chemické vlastnosti půdy. Kontaminace půd. Instrumentální metody při studiu půd.