Kurz nabízí přehled o geochemickém a mineralogickém složení a reaktivitě metalurgických odpadů, jiných vysokoteplotních minerálních odpadů z dalších průmyslových aktivit (např. popílky, škváry), důlních a radioaktivních odpadů. Část kurzu je také věnována skládkování komunálních odpadů, konstrukcím skládek a procesům probíhajícím na kontaktu inženýrských bariér a odpadu. Zmíněny jsou také aktuální technologie solidifikace a stabilizace minerálních odpadů.