Meteority představují unikátní materiály, které dokládají historii naší sluneční soustavy. Liší se navzájem svojí strukturou, chemickým i minerálním složením. Dělí se na nediferencované (chondrity) a diferencované (achondrity, kamenná železa a železa). Detailní údaje o chemismu, mineralogii a stavbě potom dovolují další podrobné členění v rámci těchto základních skupin. Mezi minerály, které se na stavbě meteoritů podílejí, se vyskytuje kromě běžných nerostů i celá řada fází z pozemských hornin neznámých, popřípadě fází, které nacházíme na Zemi pouze vzácně. Toto specifické minerální složení a struktura odráží specifické fyzikální a chemické podmínky, za nichž meteority vznikaly.