Přednáška seznamuje s organizací státní správy a její působností v oblasti geologických aktivit. Pozornost je věnována zejména vztahům mezi státní správou, občany a institucemi, administrativě správního řízení, právním úpravám státem řízených aktivit a institucionálnímu a právnímu zajištění ochrany životního prostředí. Nedílnou součástí přednášky jsou informace o relevantních právních normách. Kurs je povinný pro posluchače 3. ročníku bakalářského studia Hospodaření s přírodními zdroji.