Přednáška je určena posluchačům ÚŽP - je úvodem do problematiky transportu a distribuce chemických látek ve svrchních částech litosféry, interakcím mezi horninovým prostředím, atmosférou, hydrosférou a biosférou. Význam izotopové geochemie při popisu těchto procesů. Metodika studia přírodních materiálů.