Tato část Didaktiky geologie II je věnována specifickým problémům výuky zejména v oblasti zahrnující poznatky z historické a stratigrafické geologie a paleontologie. Cvičení jsou rozšířenou variantou laboratorních prací prezentovaných ve stávajících učebnicích.