Stručné repetitorium mineralogie a petrologie s důrazem na praktické využití poznatků z odborných a didaktických předmětů při výuce.