Cell Biology is focused on the composition, structure, and function of every single compartment of the cell. Other areas such as cell communication, cell division, and cell cycle are studied, which give background to the students for the subjects that follow in the upcoming years. The main goal of the subject is to reveal to the students how the living cell works. Themes: Structure of prokaryotic and eukaryotic cells, membranes, membrane organelles, DNA and chromosomes, cell communication, cell division, reproduction of organisms.

Předmět Buněčná biologie se věnuje složení, struktuře a funkci jednotlivých součástí bakteriální, rostlinné a živočišné buňky. Mezi další probírané oblasti patří komunikace mezi buňkami, dělení buňky a buněčný cyklus, které jsou důležité pro řadu navazujících předmětů v dalších ročnících. Hlavním cílem předmětu je, aby studenti získali představu, jak pracuje živá buňka. Témata: struktura prokaryotní a eukaryotní buňky, membrány, membránové organely, DNA a chromosomy, komunikace mezi buňkami, buněčné dělení, rozmnožování organizmů.

Předmět Úvod do buněčné biologie - KOMBI se věnuje složení, struktuře a funkci jednotlivých součástí bakteriální, rostlinné a živočišné buňky. Mezi další probírané oblasti patří komunikace mezi buňkami, dělení buňky a buněčný cyklus, které jsou důležité pro řadu navazujících předmětů v dalších ročnících. Hlavním cílem předmětu je, aby studenti získali představu, jak pracuje živá buňka. Témata: struktura prokaryotní a eukaryotní buňky, membrány, membránové organely, DNA a chromosomy, komunikace mezi buňkami, buněčné dělení, rozmnožování organizmů. Kurz je zacílen na studenty v kombinované studijní formě.