Specializační dvouhodinová přednáška se věnuje dynastické politice jako důležité části dějin mezinárodních vztahů v 18. století. Seznámí s obecnou charakteristikou dynastické politiky, soustředí se na komparaci dynastií, klasifikaci vztahů mezi dynastiemi, následnický princip, absolutismus, kabinetní politiku, konflikty o dědictví či nástupnictví. Dále se bude zabývat dvorem jako nástrojem vlády, teokratizací panovnické moci, typologizací panovnických svateb a příslušnými rituály a symboly. Na konkrétních příkladech bude vysvětleno prolínání politických, kulturních a dynastických motivů při řízení zahraniční a vnitřní politiky čelných evropských mocností v 18. století.