Rozsivky (diatoms, Bacillariophyta) jsou jednou z morfologicky a evolučně nejdiverzifikovanějších skupin řas. Vyskytují se ve vodních i terestrických ekosystémech po celém světě. Mají velký význam v globálních biogeochemickéých cyklech, jelikož se mohou podílet až z 20% na celosvětové fotosyntetické fixaci uhlíku a z 50% na produkci kyslíku. Unikátním znakem rozsivek je jejich skleněná schránka, která vzniká silicifikací buněčné stěny. Právě morfologicky variabilní schránky rozsivek jsou hojně využívané pro biomonitoring a paleolimnologii. Kurz diatomologie je zaměřen na získání základních znalostí o taxonomii, morfologii a ekologii rozsivek prostřednictvím vypracování studentských projektů. Praktická část bude zaměřena na sběr vzorků z terénu, zpracování a příprava vzorků pro mikroskopii, fotodokumentace schránek rozsivek a identifikace taxonů pro účely zpracování témat projektů. Kurz je vhodný pro bakalářské i magisterské studenty, kteří se zajímají o obory jako jsou protistologie, algologie, ekologie vodních ekosystémů a biomonitoring.