Kurz je zaměřen především na exkurze, které mají za úkol doplnit témata probíraná v předmětu Energie- příroda a společnost (MO55084). Není zde však nutnost absolvovat uvedený základní předmět, exkurzí se mohou dokonce zúčastnit i studenti, kteří nemají tento volitelný kurz zapsán v SISu (je třeba ale předem kontaktovat vyučující, aby bylo možno zabezpečit exkurze v požadované kapacitě).