Cvičení je vedeno kolektivem pracovníků zaměřených na ekologii a environmentální modelování. Standardní metody jsou rozšířeny o nové možnosti využívající přístupy počítačového modelování a statistických hodnocení. Pro studenty přírodovědných oborů představuje základní předmět, na který navazují další tematicky zaměřené výběrové přednášky, cvičení a semináře. Cvičení je vedeno formou prezentace jednotlivých metod s počítačovými demonstracemi vybraných úloh, které jsou dále zpracovávány studenty (cvičení je v češtině, některé metodické materiály jsou v angličtině).