Terénní kurz provede studenty základními vědními metodami výzkumu různých složek životního prostředí. Kurz je sestaven do pěti bloků (dnů), kdy se studenti postupně seznámí v rámci praktických úloh s metodami GIS, metodami výzkumu produkční ekologie a terestrických ekosystémů, vodních ekosystémů, kvality ovzduší a biodiverzity. Z každé úlohy student vypracovává protokol, při kterém se seznamuje s principy a postupy dané úlohy, zpracováním a prezentací dat a učí se interpretaci a formulování závěrů výsledků svého měření v rámci úlohy.