Kurz seznamuje studenty s problematikou forenzního dokazování při objasňování environmentální kriminality především tzv. wildlife crime.  Úvodní část je zaměřena na základní principy forenzního dokazování a jeho pozici ve vyšetřovacím procesu. Popisuje, jak vyšetřování obvykle probíhá, kdo ho provádí a k čemu jsou forenzní metody zapotřebí. Věnuje se postupům při ohledání místa činu, odebírání vzorků a dokumentaci, zabývá se i udržením tzv. důkazního řetězce. Další bloky se detailněji zaměřují na v praxi nejčastěji využívané forenzní metody a jejich specifika – morfologii, patologii, genetiku, parazitologii, forenzní entomologii, stabilní izotopy, radiouhlíkové datování, chemické analýzy, různé typy spektrometrie ad.  Je popsáno, jak se odlišuje použití v praxi od vědeckých postupů, zahrnuty jsou i ukázky dokazování v reálných kauzách.  Studenti se rovněž seznámí se zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech č. 254/2019 Sb., s tím, jaké jsou náležitosti znaleckého posudku či odborného vyjádření, kdo je může zpracovat, jak svědčit před soudem atd.  Kurz doplňují přednášky odborníků na jednotlivé forenzní metody a výjezdní cvičení s praktickou demonstrací fiktivního forenzního ohledání, přípravy posudku a exkurzí na odborné pracoviště.