Cílem kurzu je získání znalosti metodologických principů a aplikací statistických metod při analýze empirických geografických, demografických a sociologických dat. Důraz je kladen na: 1. porozumění principům statistické analýzy dat a jednotlivým statistickým metodám; 2. aplikaci jednotlivých statistických metod s využitím statistického softwaru SPSS; 3. interpretaci výsledků statistických analýz.