Cílem kurzu je získání znalosti metodologických principů a aplikací statistických metod při analýze empirických geografických, demografických a sociologických dat. Důraz je kladen na: 1. porozumění principům statistické analýzy dat a jednotlivým statistickým metodám; 2. aplikaci jednotlivých statistických metod s využitím statistického softwaru SPSS; 3. interpretaci výsledků statistických analýz.

Kurz bezprostředně navazuje na předmět Statistická analýza dat I s cílem rozšířit aplikované matematicko-statistické techniky především o modely vícerozměrné statistické analýzy.
Důraz je kladen na:
1. zvládnutí metodologických principů vícerozměrných matematicko-statistických technik,
2. vhodnou aplikaci jednotlivých vícerozměrných statistických metod (s využitím statistického softwaru SPSS) v závislosti na řešeném úkolu/výchozím datovém souboru;
3. logicky správnou interpretaci statistických výstupů.

Cílem kurzu je seznámení se základními principy a metodami prostorové analýzy dat, které se v sociálně geografickém výzkumu nejčastěji používají. Důraz je kladen na: 1. osvojení teoretických a metodologických principů jednotlivých metod a postupů; 2. aplikaci získaných znalostí při analýze empirických geografických dat zejména s použitím vybraných nástrojů softwaru ArcGIS; 3. řádnou interpretaci nalezených výsledků. Od studentů se předpokládá základní znalost statistiky (v rozsahu kurzu Statistika v prvním ročníku) a práce se softwarem ArcGIS.

Kurz bezprostředně navazuje na předmět Statistická analýza dat I s cílem rozšířit aplikované matematicko-statistické techniky především o modely vícerozměrné statistické analýzy.
Důraz je kladen na:
1. zvládnutí metodologických principů vícerozměrných matematicko-statistických technik,
2. vhodnou aplikaci jednotlivých vícerozměrných statistických metod (s využitím statistického softwaru SPSS) v závislosti na řešeném úkolu/výchozím datovém souboru;
3. logicky správnou interpretaci statistických výstupů.

Předmět Statistika pro učitele (1/2 Z)

zimní semestr 2017/2018

 

přednáška: úterý 9:00 – 10:30 (lichý týden), učebna Z1

cvičení: úterý 12:20 – 13:50, učebna Z3

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy statistiky a metodami statistické analýzy dat. Kromě osvojení teoretických a metodologických principů jednotlivých statistických metod a postupů se studenti naučí získané znalosti aplikovat při analýze geografických dat a nalezené výsledky řádně interpretovat. V rámci cvičení se studenti prakticky zdokonalí v práci se softwarem MS Excel, v němž budou veškeré statistické analýzy prováděny.

Předmět Statistika pro učitele (1/2 Z)

zimní semestr 2018/2019

 

přednáška: úterý 9:00 – 10:30 (lichý týden), učebna Z1

cvičení: úterý 12:20 – 13:50 a čtvrtek 16:30-18:00, učebna Z3

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy statistiky a metodami statistické analýzy dat. Kromě osvojení teoretických a metodologických principů jednotlivých statistických metod a postupů se studenti naučí získané znalosti aplikovat při analýze geografických dat a nalezené výsledky řádně interpretovat. V rámci cvičení se studenti prakticky zdokonalí v práci se softwarem MS Excel, v němž budou veškeré statistické analýzy prováděny.