On-line vzdělávání EUPC poskytuje vědecky podložené a aktuální informace v prevenci rizikového chování.

  • Kurz je k dispozici okamžitě. Kurz nemá datum zahájení a ukončení. Můžete začít hned nebo tehdy, kdy vám to vyhovuje.
  • Kurz je bezplatný. Účast v kurzu není třeba hradit.
  • Pracujte svým vlastním tempem. Na tomto kurzu můžete strávit tolik času, kolik je třeba.
  • Zaregistrujte se a začněte. Přihlaste se, sledujte svůj postup a dopracujte se k Certifikátu.

This on-line training is delivering up-to-date information in the field of prevention science. 

  • This course is available immediately. The course does not have a start and end date. You can start right away or at a time that suits you.
  • This course is free of charge. There is no need to pay for this course.
  • Work through at your own pace. You can spend as long as you like on this course.
  • Register to start. Sign up, track your progress and work towards a Certificate of completion.