Praktické cvičení seznamuje studenty s živočišnými buňkami, jejich stavbou, morfologií a uspořádáním do tkání. Umožňuje seznámení s klasickými histologickými preparáty i nejnovějšími technikami, které se uplatňují při pozorování živých buněk. Zároveň upevňuje a dále rozvíjí návyky správné techniky práce se světelným mikroskopem.