Přednáška s cvičením je zaměřena na pořizování dat ve vztahu k životnímu prostředí, jejich počítačovému zpracování a následné prezentaci. Tématika zahrnuje základní aspekty přírodních věd. Pro studenty přírodovědných oborů představuje úvodní kurs, na který navazují další tematicky zaměřené základní přednášky, výběrové přednášky, cvičení a semináře. Prezentace jednotlivých úloh vychází z metodických materiálů ESRI (Environmental Systems Research Institute). Přednáška je vedena formou počítačových demonstrací vybraných úloh, které jsou dále zpracovávány studenty v rámci cvičení (přednáška i cvičení je v češtině, některé metodické materiály jsou v angličtině).