Předmět je určen studentům oboru Chemie zaměřená na vzdělávání, ale poskytne zajímavé a užitečné informace i studentům ostatních chemických oborů. V průběhu výuky se studenti seznámí s různými úrovněmi chemického vzdělávání, jeho pojetím, obsahem a strategií a budou si moci sami vyzkoušet vlastní zpracování zajímavého tématu pro vybranou úroveň chemického vzdělávání, které budou na závěr výuky prezentovat svým kolegům.