Rekvalifikační kurz: Zpracování modelových studií s využitím GIS a dalších prostředků, přístup k virtuálním počítačovým systémům, zpřesňování data z GPS, pořizování velkofomátových skenů a velkoplošný tisk.