Obrazová data (způsob pořízení, zpracování, popis, vlastnosti, využití) a jejich umístění do souřadnicového systému. Možnosti využití jednoduchých fotogrammetrických metod pro tvorbu 3D modelů (pořízení dat, zpracování snímků, tvorba 3D modelu, vizualizace a prezentace dat).

Nutná znalost - základy fotogrammetrie (princip středového promítání, vady objektivu, jednosnímkové překreslení snímků,stereofotogrammetrie), digitální obraz, geometrické transformace obrazu, barevné modely.